• June 12, 2017

Nyckeln till Gudomligt Helande

Nyckeln till Gudomligt Helande

Nyckeln till Gudomligt Helande 280 160 Aly-Sam Botros

This my swedish version of my article “The Key of Divine Healing” which you can read here!

Nyckeln till gudomligt helande är alltid genom tro:
Matt. 8:13, 9:29b, 15:28, (Matt 9:22, Mark 5:34, Luk 8:45-48: samma tillfälle), (Matt. 17:14-21, Mark 9:14-29, Luk 9:37-43 samma tillfälle), (Mark 10,52, Luk 18:42-43: samma tillfälle), Luk 8:50, 17:6, 11-19, Joh 11:40, Apg 3:16, 14:8-10, Gal. 3:5, Jak 5:15.

För att underlätta kan vi dela in tro för helande i två grundläggande sanningar.

1. Förståelse/kunskap– Tron blir verksam genom att veta vem man är i Kristus;

för att din tros gemenskap må visa sig verksam genom kunskapen om allt gott, som ni har i Kristus Jesus. Filemon 1:6

Att förstå vem du är i Kristus när det kommer till helande kan ske genom:
• Tro på Hans namn (Mark 9:38-39, 16:17-18, Luk 10:17, Apg 3:16).
• Helande genom försoningen (Jes. 53:4, Matt. 8:16).
• Din Gudsgivna auktoritet (Luk 10:1, 9, 17-19, Joh 20:21-22).
• Din andliga position som en son (Ef. 1:20-23).

Listan fortsätter. Det spelar egentligen ingen roll vilken kunskap du har, utan att du har en medvetenhet i ditt hjärta att du har makt att utföra helande och mirakel.

2. Utöva auktoritet– När du har denna insikt är det bara en fråga om att börja använda och utöva din Gudsgivna autoritet, sätt den i funktion! Ett bra exempel på detta är den romerska officeren i Matteus 8.

Den romerska officeren

5 När Jesus kom in i Kapernaum, gick en officer fram till honom och bad honom,
6 och sa: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor.
7 Då sa Jesus till honom: Jag ska komma och bota honom.
8 Officeren svarade och sa: Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt tak, men säg endast ett ord, så blir min tjänare frisk.
9 För även jag är en människa som står under andras befäl, och jag har soldater under mig själv, och jag säger till den ene: Gå, och han går och till den andre: Kom, och han kommer, och till min tjänare: Gör det, och han gör så.
10 När Jesus hörde detta, förundrade han sig och sa till dem som följde honom: Sannerligen säger jag er: Inte ens i Israel har jag funnit en så stor tro.
11 Men jag säger er, att många ska komma från öster och väster och sitta till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
12 Men rikets barn ska bli utkastade i det yttersta mörkret. Där ska vara gråt och tandagnisslan.
13 Sedan sa Jesus till officeren: Gå, och så som du trodde, ska det ske dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Matteus 8: 5-13

Officeren
1) Förstod att Jesus hade auktoritet över smärta och sjukdomar.
2) Nu var det bara för Jesus att använda och utöva Sin auktoritet och Hans högre ställning som Han hade över sjukdomen. Jesus bekräftade Officerens förståelse för dessa två grundläggande sanningar genom att hänvisa till stor tro.

Men detta var Jesus och inte vi, det stämmer! Men han har delegerat samma auktoritet som Han själv hade över sjukdomar och demoniska krafter till oss som tror på honom (Matt.10:8, Mark 16:15-20 Luk 10:1, 9, 17-19, Joh 20:21-22, Apg. 3:16, Ef. 1:20-23).

Sammanfattning
Att förstå och använda sin auktoritet i Kristus är två fundamentala nycklar till gudomligt helande.

Aly-Sam Botros

Healing Teachings

ATTEND OUR TRAINING

Watch our videos

Leave a Reply

%d bloggers like this: