• July 19, 2017

Nyckeln till Gudomligt Helande del 3 – Enbart Tro Kommer Inte att Bota

Nyckeln till Gudomligt Helande del 3 – Enbart Tro Kommer Inte att Bota

Nyckeln till Gudomligt Helande del 3 – Enbart Tro Kommer Inte att Bota 244 206 .

This is the Swedish version of my article “The Key of Divine Healing Part 3 – Faith alone will not Heal,” For english version press here;  Divine Healing Part 3. 

8 I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. 9 Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad 10 sade han med hög röst: “Res dig upp och stå på dina ben!” Då hoppade han upp och började gå omkring. 14:8-10 (SFB 2014)

Det vi läser i versen ovan är att den lame mannen i Lystra redan hade tro för att bli helad, men ändå var han fortfarande lam. Det var inte förens Paulus sade ”Res dig upp och stå på benen!” som mannen faktiskt började röra på sig och gå. Enbart då ägde helandet rum. Paulus lärde den lame mannen hur man sätter sin tro i handling, att utöva hans auktoritet. Enbart tro kommer inte att hela en människa, utan du måste även utöva din auktoritet (Matt 8:5-13 och Luk 17:5-10). Detta är vad Jesus refererar till som tro när det kommer till övernaturligt helande (Matt. 8:8-10).

Sammanfattning:
Att förstå och använda sin auktoritet i Kristus är de grundläggande nycklarna till gudomlig helande.

Healing Teachings

Leave a Reply

%d