• November 28, 2016

Vad var Paulus tagg i köttet?

Vad var Paulus tagg i köttet?

Vad var Paulus tagg i köttet? 250 182 Aly-Sam Botros

This is the Swedish version of my article “What was Paul’s Thorn in the Flesh?” For english version press the link below:
“What was Paul’s Thorn in the Flesh?”

2 Korintiebrevet 12:7-10:

7 Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 8 Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet.”
Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.

Paulus var mycket kunnig i lagen, i Fil 3:5 läser vi följande om Paulus: ” 5 omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer , i fråga om lagen en farisé”. Termen ”tagg i köttet” förekommer tre gånger i lagen ( 3 mos 33:55, Jos 23:13, Dom 2:3) och användes endast för att beskriva förföljelser och svårigheter orsakade av de orättfärdiga vilket Paulus visste.

Fjärde mosebok 33:55:

55 Men om ni inte driver bort landets inbyggare för er, då skall de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor, och de skall tränga er i landet där ni bor.

Josua 23:13:

13 då skall ni veta att Herren, er Gud, inte mer skall fördriva dessa folk för er. De skall då bli en snara och en fälla för er och ett gissel för era sidor och taggar i era ögon, till dess ni blir utrotade ur detta goda land som Herren, er Gud, har gett er.

Domarboken 2:3:

3 Därför säger jag, att jag inte skall driva dem bort från er, utan de skall tränga er i sidorna, och deras gudar skall bli en snara för er.”

Paulus använde termen ”tagg i köttet” för att referera till den förföljelse han lidit. Detta verifieras av vers tio i 2 kor 12: ”Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull.” I sin kontext blir det tydligt att Paulus tagg i köttet var den förföljelse andra människor orsakat honom för evangeliets skull. Ett av Paulus förbönsämnen var: ” att bli befriad från onda män” (Rom 15:30-31, 2 tess 3:1-2).

Romarbrevet 15:30-31:

30 Jag uppmanar er, bröder, för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden väcker, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. 31 Be att jag blir räddad från dem i Judeen som inte tror,

2 Thessalonikerbrevet 3:1-2:

1 För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, liksom hos er, 2 och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron.

En vanlig och populär syn på Paulus tagg i köttet är att det var någon form av sjukdom, på grund av ordet ”svaghet” i 2 Kor 12:9-10. Ordet ”svaghet” är det grekiska grundordet (astheneia) och refererar i sin kontext till förföljelse.

Strong’s Concordance
Astheneia: weakness, frailty
Original Word: ἀσθένεια, ας, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: astheneia
Phonetic Spelling: (as-then’-i-ah)
Short Definition: want of strength, weakness, illness
Definition: want of strength, weakness, illness, suffering, calamity, frailty.
Cognate: 769 asthéneia – properly, without strength (negating the root sthenos, “strength”). See 772 (asthenēs).
769 /asthéneia (“weakness, sickness”) refers to an ailment that deprives someone of enjoying or accomplishing what they would like to do. 769 (asthéneia) focuses on the handicaps that go with the weakness.
[769 (asthéneia) expresses the weakening influences of the illness or a particular problem, especially as someone becomes wrongly (overly) dependent.] [2]

“Svaghet” refererar inte till sjukdom i 2 Kor 12:7-10. Kontexten av versen gör det mycket tydligt. I 2 kor 11:23-30 nämner Paulus sina svagheter:

2 Korintiebrevet 11:23-30:

23 Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. 24 Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett, 25 tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. 26 Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, 27 allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. 28 Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna. 29 Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? 30 Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet (astheneia).

Ingenstans nämner Paulus någon form av sjukdom. Hans svaghet var de svårigheter han lidit för evangeliets skull.

I Bibeln ser vi även att Paulus hade tro för sitt egna helande två gånger, när han egentligen skulle ha dött.

Det första tillfället skedde när han blev stenad och tros ha dött i ap 14:19. Men redan dagen därpå gick Paulus till Derbe och predikade evangeliet. Även om Paulus inte hade dött så skulle det vara fysiskt omöjligt för honom att redan nästa dag ta sig till Derbe för att predika eftersom hans skador skulle vara för påtagliga. (Acts 14:19-20).

Det andra tillfället var när Paulus blev biten av en giftig orm men inte tog till skada på något sätt. (Acts 28:3-6).

Vi ser att Paulus inte hade några problem alls att tro för sitt egna helande!

Aly-Sam Botros

____________________
[1] Alla bibelord är tagna från Svenska folkbibeln 1998 års översättning.
[2] Biblehub, Strong’s Concordance 769. astheneia. URL: http://biblehub.com/greek/769.htm (Retrieved 2015-01-25)

Leave a Reply

%d bloggers like this: