• October 13, 2016

Helandemanual

Helandemanual

Helandemanual 500 500 Aly-Sam Botros

This is the Swedish version of my article “Healing Manual,” For english version press the link below:
“Healing Manual”

Denna korta manual syftar till att aktivera och undervisa människor i hur de kan gå till väga för att bota sjuka. Syftet är också att röja undan hinder många människor har när det gäller gudomligt helande.

1. Hitta en person som är sjuk
Här i Sverige är detta den svåraste delen och inte helandet i sig. Du kan börja med människor som uppenbart har skador t.ex. personer som har gips, bandage eller går med kryckor. Närma dig människor med frågan ”Vill du bli frisk?” som Jesus gjorde i Joh 5:6.

Att hitta personer som inte har några synliga skador/sjukdomar kan göras på följande sätt:

Du: Närma dig personen/personerna och säg ”Hej, ursäkta att jag stör, men jag ha en fråga, en lite konstig fråga kanske. Men är det någon av er som har någon skada eller smärta i kroppen, t.ex. ont i ryggen, knän, armar eller kanske någon sjukdom som diabetes?”
Dom: ”Ja det var en konstig fråga, varför undrar du?”
Du: ”Om du har det så kan du bli fri från det! Det kostar ingenting och tar bara några sekunder. Har du ont någonstans?”
Dom: “Jag har faktiskt ont i ryggen, jag har haft ont i flera månader.”
Du: ”Ok, titta nu. Lägg din hand på ryggen och tro Gud för helande och fråga sedan personen: ”Hur känner du dig?”

2. Bota den sjuka
Detta kan göras på flera olika sätt, men de mest vanliga är:

a) Genom handpåläggning; Matt 9:29-30, (Mark 1:31, Matt 8:14-15, Luk 4:38-39 samma tillfälle) (Matt 8:3, Mark 1:40-41, Luk 5:13 samma tillfälle) (Matt. 20:34, Mark 10:52, Luk 18:42 samma tillfälle) Mark 6:2b, 6:5b, 7:33-35, 8:23-25, 16:18b, Luk 4:40, 7:14-15, 13:12-13, 14:4, 22:51b, Apg 5:12, 14:3, 28:8. Även, (Matt 9:25, Mark 5:41 Luk 8:54 samma tillfälle), Mark 16:18b,  Apg 3:7.

b) Deklarera helande utan att röra den sjuke; 2 Kung 4:16-17, (Matt 8:13, Luk 7:9-10 samma tillfälle) (Matt 8:32, Mark 5:6-8, Luk 8:26-33 samma tillfälle) (Matt 9:6b, Mark 2:10-12, Luk 5:24-25 samma tillfälle) (Matt 15:21-28, Mark 7:24-30 samma tillfälle) (Matt 17:18, Mark 9:25-26, Luke 9:42b samma tillfälle) (Mark:1:25-26, Luke 4:35 samma tillfälle) (Matt 12:13, Mark 3:5, Luk 6:10 samma tillfälle) John 4:50, 5:8-9, 11:43-44.

c) En lydnadshandling; 2 Kung 5:10-14, (Mark 3:5, Luk 6:10 samma tillfälle) Luk 17:12-14, Joh 9:6-7, Apg 3:6-7, 9:33-34, 14:8-10.

d) Bara tro; Apg 20 7-12, 28:3-6

Det finns många fler tillvägagångssätt i bibeln som olja (Mark 6:13, Jak 5:14), kontakt med kläder (Matt 9:20–22, Mark 5:27–29, Luk 8:43-44 samma tillfälle, Matt 14: 35-36, Mark 6:53–56 samma tillfälle, Apg 19:11-12), lärjunges skugga (Apg 5:14–16), spott (Mark 7:33-35, 8:23) och deg av saliv (Joh 9: 6-7). Du kan börja med en av de fyra ovan. Använd den metod du känner dig mest bekväm med, det är oftast där din tro finns. Det finns ingen specifik ”formel” för att bota de sjuka. Allt handlar om tro, att Gud håller sina löften och att vi helt enkelt agerar på dessa löften. Med andra ord, det spelar ingen roll om du lägger dina händer på det sjuka/smärtsamma området och befaller sjukdom att gå, eller bara befaller utan att lägga händerna på. Prova dig fram och känn efter vad du är mest bekväm med och fortsätt växa därifrån!

3. Auktoritet
När du sätter en person fri, ta herraväldet över problemet/sjukdomen. Utöva auktoritet genom metoden du valt, då måste problemet/sjukdomen lyda (Matt 8:5–13). Denna förståelse och utövande av auktoritet är vad Jesus refererat till som stor tro (Matt 8:10). Den troende har givits auktoritet över alla demoniska krafter och alla typer av sjukdomar/svagheter. I Luk 10:1,9,17–19 står det:

1 Därefter utsåg Herren sjuttio andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma.

9 Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.

17 De sjuttio kom glada tillbaka och berättade: “Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn.” 18 Han sade till dem: “Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. 19 Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.

Det är bara frågan om att utöva den auktoritet Gud givit dig!

4. Be personen att göra något de inte kunde göra innan.
Exempelvis att böja sig eller gå (Matt 9:6-7, Mark 2:10-12, Luk 5:24-25 samma tillfälle) Mark 1:31, (Matt 12:13, Mark 3:5, Luk 6:10 samma tillfälle) Mark 8:23b, Luk 8:54-55, Joh 5:8-9, Apg 3:6-7, 9:33-34, 14:8-10). Om personen inte är bättre eller helt bra, be igen (Mark 8:24-25) och fråga igen hur personen känner sig. Fortsätt arbeta med dem tills de kan göra det som de inte kunde göra innan. Ge inte upp även om det ibland tar lite tid (Mark 8:24–25). Sätt aldrig någonsin din tro till en längre helandeprocess! Tro alltid på ett direkt helande som Jesus, Paulus, och Apostlarna. Du vill inte att personen skall lida mer! Men om ingenting verkar ske på direkten kan personen ändå bli helad senare. Petrus gång på vattnet är ett bra exempel på detta. Det var hans tro som gjorde det möjligt för honom att gå på vattnet och det var hans tvivel som fick honom att börja sjunka. Han sjönk dock aldrig helt eftersom han till en viss grad vandrade i det övernaturliga – i tro (Matt 14:26-31). Ibland är det likadant med helande. Helandet/ den övernaturliga processen, sker delvis och personen blir bättre och bättre med tiden.

5. Predika evangeliet!
Predika alltid evangeliet! Människors reaktion efter de blivit helade är ofta ”Hur gjorde du det där?” vilket ger dig en öppen dörr att predika! Helande är ett fantastiskt verktyg vi har fått av Gud för att nå de förlorade och förkunna Hans rike (Matt 10:7-8, Mark. 3:14-15, Luk 10:9, Joh 4:46-54, 6:2, 9:1-38, 11:11-15, 38-48, Apg 3, 4:8-12, 29-30, 33, 5:12-16, 8:6-7, 9:33-35, 40-42, 13:9-12, 14:3, 19:13-20, Rom 15:17-19). Det är mycket svårare för en person som precis blivit helad att förneka Gud (Luk 18:42-43, Joh 9:32-38). Innan du lämnar personen kan det vara bra att lämna information, som ett visitkort. Människor blir ofta chockade och behöver lite tid att reflektera över vad de nyss varit med om. Då är det bra att de kan få mer information om det kristna budskapet i efterhand som på en hemsida, email, telefonnummer etc. Det behöver inte nödvändigtvis vara din egen hemsida.

Kom ihåg!
Du kan be för/hela en person även om de inte vill bli helade eller bedda för (Mark 5:6-10, Luk 8:28-29 samma tillfälle) Apg 16:16-18).

Exempel:
Om du närmar dig en person som har kryckor och personen helt avvisar dig, kan du ändå säga: ”Din fot kommer att bli helad, ha en trevlig dag, Jesus älskar dig.” Eller om du går förbi en sjuk person på gatan kan du säga ”Bli botad i Jesu namn”, eller ” Kom ut ur honom”. Vid dessa tillfällen är det bra att nämna Jesu namn, så att de vet vem som helade dem även om det inte är nödvändigt för helandet i sig. Vid fler tillfällen har jag haft en konversation med en person där de har blivit helade utan att jag rört eller bett för personen. Guds kraft är verksamt genom tro (Matt 8:13, 9:29b, 15:28, (Matt 9:22, Mark 5:34, Luk 8:45-48 samma tillfälle) (Matt 17:14-21, Mark 9:14-29, Luk 9:37-43 samma tillfälle) (Mark 10,52, Luk 18:42-43 samma tillfälle) Luk 8:50, 17:6, 11-19, Joh 11:40, Apg 3:16, 14:8-10, Gal. 3:5, Jak 5:15).

Om du kämpar med sjukdom:
”Bli botad, befriad och helad just nu i Jesu namn!

Aly-Sam Botros

Leave a Reply

%d bloggers like this: