• August 26, 2016

Nyckeln till mirakel – Utöva Auktoritet

Nyckeln till mirakel – Utöva Auktoritet

Nyckeln till mirakel – Utöva Auktoritet 300 168 Aly-Sam Botros

Denna undervisningen (21:15 min) är baserad på Matt. 8:5-13 om den hednisk officers tro och lägger grunden för att agerar i det övernaturliga, som är:

1. Kunskap
2. Utöva auktoritet

Till den grad du kan förstå detta är till den grad du kommer att få se det övernaturliga demonstreras ditt liv!

My dear foreign sibling this teaching is only available in Swedish. It is based on my article “Matthew 8:5-13 – The Key of Seeing Miracles” which will soon be published in both in Swedish and english.

Leave a Reply

%d bloggers like this: