• July 11, 2016

Hur kan du veta vad din Gåva/Kallelse är?

Hur kan du veta vad din Gåva/Kallelse är?

Hur kan du veta vad din Gåva/Kallelse är? 1300 974 Aly-Sam Botros

This is the Swedish version of my article “How can you Know what your Calling/Gift is?” For english version press the link below:
“How can you Know what your Calling/Gift is?”

Många troende fastnar i den här frågan och förbrukar mycket tid på att försöka ta reda på vad deras kallelse / gåva är. Men det är inte så svårt att hantera den här frågan, människor gör det svårare än vad det egentligen är.

Bibeln svarar inte på den frågan direkt, utan konstaterar endast att alla kristna – medlemmar i Kristi kropp har blivit utrustade med olika gåvor (Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12:7, 11, 27-28, Ef 4:7, 11-12, and 1 Pet 4:10-11).

Fokusera inte för mycket på dina gåvor/kallelse, men låt det växa fram med tiden, vilket det kommer att göra om du fortsätter att söka Herrens vilja (Matt 7:7). Och medans du söker Hans vilja fokusera på att tjäna/älska andra människor.

Börja med att göra vad Matt. 7:12 säger, även kallad för den ”gyllene regeln”:

Alltså: allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna

Även om du aldrig skulle få reda på vad dina gåvor/kallelse är har du inte misslyckats. För att om du älskar din nästa som dig själv (Rom 13: 8-10) kommer du att beröra och påverka många liv för Herren (Lukas 10: 29-37). Det i sig är en kallelse varje kristen har;

Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” Efesierbrevet 2:10

Börja där!

Med tiden kommer det sakta växa fram något i ditt hjärta.  Det kan till exempel vara att du ser att många kristna far illa och går vilse på grund av brist på kunskap – det kan leda till en längtan till att undervisa – som i sin tur leder till en tjänst i undervisning.

Det är vanligt att när man börjat göra något för andra, inser att man måste börja organisera arbetet. Likt det som står i Apg. 6:1-7 leder det till en tjänst.

Frågeformulär som hjälper människor att hitta sin gåva rekommenderas inte! Det är vilseledande då det är inspirerat och begränsat av ett mänskligt sätt att tänka på.

Njut av att vara Guds barn, älska människor, och låt Honom leda dig in i det Han har för dig.

Aly-Sam Botros

1 comment
  • Tabby July 11, 2016 at 2:29 pm

    thank you so much that you will translte in english. i know it will be a blessing
    Tack så mycket att du kommer att translte på engelska. Jag vet att det kommer att bli en välsignelse

Leave a Reply

%d bloggers like this: