Hur kan du veta vad din Gåva/Kallelse är?


This is the Swedish version of my article “How can you Know what your Calling/Gift is?” For english version press the link below:
“How can you Know what your Calling/Gift is?”

Bibeln svarar inte på den frågan direkt, utan konstaterar endast att alla kristna – medlemmar i Kristi kropp har blivit utrustade med olika gåvor (Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12:7, 11, 27-28, Ef 4:7, 11-12, and 1 Pet 4:10-11).

En rekommendation är att inte koncentrera sig på gåvorna/kallelse så mycket. Istället låta det växa fram med tiden, vilket det bör göra om du har ett liv med Herren! Koncentrera dig på att betjäna och älska människor.

Börja med att göra vad Matt. 7:12 säger, även kallad för den ”gyllene regeln”:
Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.”

Om du aldrig skulle få reda på vad din kallelse/gåva är, så är det inte ett misslyckande om du älskar din näste som dig själv (Rom. 13:8-10, Matt 22:39-40). Utan, du kommer att beröra massa människor för Herren (Luke 10:29-37).

Börja där! Sedan kommer det att sakta växa fram något i ditt hjärta, det kan till exempel vara att du ser att många kristna far illa och går vilse på grund av brist på kunskap – det kan leda till en längtan till att undervisa – som i sin tur leder till en tjänst i undervisning.

Det är vanligt att när man börjat göra något för andra, inser att man måste börja organisera arbetet. Likt det som står i Apg. 6:1-7 leder det till en tjänst.

Frågeformulär som hjälper människor att hitta sin gåva rekommenderas absolut inte! Det är vilseledande då det är inspirerat och begränsat av ett mänskligt sätt att tänka på.
Njut av att vara Guds barn, älska människor, och låt Honom leda dig in i det Han har för dig.

Aly-Sam Botros

One thought on “Hur kan du veta vad din Gåva/Kallelse är?

  1. Tabby says:

    thank you so much that you will translte in english. i know it will be a blessing
    Tack så mycket att du kommer att translte på engelska. Jag vet att det kommer att bli en välsignelse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s